Head-Fi.org › Forums › Help and Getting Started › Introductions, Help and Recommendations › Using my Fiio Andes E7K as just a dac, bypassing the amp bit
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Using my Fiio Andes E7K as just a dac, bypassing the amp bit

post #1 of 4
Thread Starter 
I recently borrowed a headphone amp from a friend to test it out.

My music is stored on my pc and I currently listen to it like this:

Laptop using hi res - > musicbee/wasapi - > Fiio Andes E7K - > headphones.

I want to use my friends headphone amp so it would be placed between the dac/amp and headphones.

What I want is for the Fiio Andes E7K to work exclusively as a dac, bypassing the amp. Can I do this?

/Coach-Z

"Sendt fra min bærbare fladskærm med tæppesnak!!"
post #2 of 4
You can with the e17 using the fiio L7
post #3 of 4
Thread Starter 
Sådan David, tak for det... Er nu bestilt :-)/Coach-Z

"Sendt fra min bærbare fladskærm med tæppesnak!!"
post #4 of 4
Så lidt :-)
Ville egentlig have tjekket fiios hjemmeside men den loader såå langsomt. Har selv sådan en dims liggende. Hvis du nogensinde er interesseret i en e17 skriver du egentlig bare.. Bruger den ik rigtig.
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
Head-Fi.org › Forums › Help and Getting Started › Introductions, Help and Recommendations › Using my Fiio Andes E7K as just a dac, bypassing the amp bit