or Connect
New Posts  All Forums:

Posts by mbllbm

what is BEST (combo) dac give for k812
Does anyone listened to him with akg k812?
What serial number?
?? FAW?
yes
moje k812 zostały zastąpione nowymi :)
http://www.open-end-music.de/vb3/showpost.php?p=159803&postcount=504
Mam liczbę 1939, również uległy uszkodzeniu prawego ucha, w tej chwili jest w naprawie
Mam liczbę 1939, również uległy uszkodzeniu prawego ucha, w tej chwili jest w naprawie
New Posts  All Forums: