New Posts  All Forums:

Posts by mbllbm

moje AKG 812 jest uszkodzony,    przynajmniej na MA zly kontakt czasami pojawia sie po prawej Stronie ​http://www.akg.com/media/media/store/10475​ pytanie, czy taśma jest zamocowana z nadajnika lub po prostu włożonary rysunek 17
http://forzaaudioworks.com/en/product.php?id_product=72 http://hifiphilosophy.com/recenzja-forza-audioworks-kable-sluchawkowe/
what is a screw?
lub można zamieścić zdjęcie, którego śruba jest?​​
http://www.fairaudio.de/test/Kopfhoerer/2014/akg-k-812-hopfhoerer-test-1.html
macbob713 what is the serial number of your headphones
http://hifiphilosophy.com/recenzja-akg-k812/
  bryston bha 1 :)
cushions anniversary are at any point of the same thickness? there is no matter how you put it on your headphones?
New Posts  All Forums: